Prima prezentare a cursului a fost susținută în data de 06.12.2014 la Hotel Royal Cluj-Napoca care s-a încheiat cu feedback pozitiv din partea participanților:

” A existat o continuă comunicare între lectori și participanți, nu doar un monolog. Cursul s-a încheiat cu cazuri clinice foarte relevante practicii zilnice din farmacie care au sedimentat noțiunile dobândite.”

” Au fost clarificate probleme întâlnite în practica zilnică la eliberarea diferitelor forme farmaceutice.”

” Tema a fost atractivă și de sezon. Participanții au fost încurajați să pună întrebări și să participe la discuții.”

Au mai existat farmaciști doritori astfel s-a organizat a doua prezentare în 14.02.2015 la Colegiul Farmaciștilor Cluj-Napoca. De asemenea participanții au dat feedback organizatorilor:

” Modul de prezentare, informațiile oferite au fost foarte bine structurate și documentate”

“A fost interactiv, volumul de informații dozat bine, cadru restrâns, roll play.”

” Prezentare coerentă si clară, interactivă. Atmosferă placută. Răspunsurile clare și complexe la întrebările participanților. “

Pentru a veni în sprijinul colegilor farmaciști din orașe mai mici care nu au acces la multe cursuri de formare continuă am organizat o sesiune în 28.02.2015 la Zalău. Părerea participanților:

” Problemele practicii zilnice au fost abordate din toate punctele de vedere. Cazurile clinice foarte relevante “

” Informații esențiale pentru farmaciști despre tratament si evoluția bolii.”

” Subiectul ales a fost de mare actualitate. Lipsa reclamelor la medicamente și axarea pe informații și cazuri clinice.”

ARFC mulțumește sponsorilor, Colegiul Farmaciștilor Bihor, Cluj și Tenaris Silcotub, și nu în ultimul rând participanților fără de care nu s-ar fi putut realiza aceste evenimente atât de necesare practicii noastre.