ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A FARMACIȘTILOR CLINICIENI este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aprilie 2014.

Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată, având sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 13, jud. Cluj.

Statut ARFC