a) susținerea inițiativelor care stimulează utilizarea rațională și adecvată a medicamentelor și a dispozitivelor medicale;

b) organizarea și susținerea unor activități de educație continuă, inclusiv acreditate (cursuri, manifestări profesionale și științifice etc.) destinate profesioniștilor din domeniul sănătății și studenților;

c) organizarea unor dezbateri publice, intervenții în mass-media și a altor activități de sensibilizare a opiniei publice;

d) crearea și asigurarea accesului la un forum de comunicare a cunoștințelor și noutăților din domeniul farmaciei clinice;

e) promovarea recunoașterii și a importanței serviciilor de farmacie clinică, a intereselor și drepturilor farmacistului clinician, precum și creșterea credibilității în rândul angajatorilor, al sistemului de asigurări sociale de sănătate, al factorilor legislativi și de decizie în domeniul sanitar, în rândul furnizorilor de servicii de sănătate;

f) susținerea demersurilor de creare a posturilor de farmacist clinician și a celor de facilitare a implementării activităților specifice farmaciei clinice, în cadrul echipei medicale implicate în asistența de sănătate a pacienților și a populației în general;

g) realizarea, editarea și distribuirea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative, în sprijinul promovării rolului farmacistului clinician, utilizând orice mijloace de diseminare a informației;

h) accesarea diverselor programe de finanțare din diverse surse (propunere/depunere de proiecte de cercetare și alte programe naționale și europene, sponsorizări, donații etc.) în scopul desfășurării activităților asociației și al dezvoltării acesteia;

i) stabilirea de relații și integrarea în rețele naționale/internaționale care să favorizeze colaborarea cu organisme similare în vederea atingerii obiectivelor asociației;

j) promovarea scopului și obiectivelor asociației on-line, inclusiv prin site propriu și rețele de socializare;

k) asigurarea unei platforme pentru facilitarea schimbului de informații, opinii și aptitudini între membrii asociației;

l) dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu universități, producători și furnizori de medicamente, cu alte autorități, instituții și organizații din țară și din străinătate;

m) stimularea și efectuarea de activități de cercetare științifică, diseminarea rezultatelor în cadrul manifestărilor științifice și al revistelor de specialitate;

n) derularea de activități promoționale în vederea susținerii sponsorizărilor;

o) facilitarea și susținerea financiară a participării membrilor la schimburi de experiență, stagii, manifestări științifice și alte activități din domeniul de interes al asociației;

p) desfășurarea de demersuri și activități în scopul recunoașterii autorității și competenței asociației, ca reprezentant al intereselor farmaciștilor clinicieni, în fața unor autorități relevante pentru domeniile de activitate ale asociației (CFR, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației etc.);

q) oferirea și intermedierea de servicii specifice activității de farmacie clinică;

r) alte activități licite, potrivit scopului asociației.