Modalități de înscriere în ARFC

Criteriile pentru a dobândi calitatea de membru al ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI, care trebuie îndeplinite cumulativ, sunt:

a)calitatea de student sau absolvent al Facultăților de Farmacie din România, precum și din străinătate, atât din state membre ale Uniunii Europene, cât și din afara granițelor acesteia.

b) cerere-tip adresată Consiliului Director și aprobată de acesta

c)achitarea integrală a taxei de înscriere, în valoare de 10 lei.

* Taxa se poate achita la Consiliul director sau prin transfer bancar în contul deschis la Banca Transilvania Cod IBAN: RO84BTRLRONCRT0249205501

Persoanele, entitățile care nu îndeplinesc criteriile de mai sus, dar doresc să se implice în desfășurarea activității ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI, pot dobândi calitatea de Colaboratori, prin încheierea unui act de colaborare cu asociația, semnat de președintele Consiliului Director în numele acesteia.