a) taxa de înscriere, în cuantum de minim 10 lei, cuantumul acesteia putând fi majorat prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Asociațiilor;

b) cotizație anuală, în cuantum de minim 50 de lei, aceasta putând fi majorată sau putându-se fixa cotizații periodice, 2 sau mai multe în cursul unui an calendaristic prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociațiilor. Scadența cotizației anuale este în ultima zi a lunii februarie, însă aceasta nu se percepe în anul în care s-a plătit taxa de înscriere;

c) dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

d) donații, legate, sponsorizări;

- cerere redirecționare 2% din impozit

e) sume obținute din activitatea publicistică sau educațională;

f) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g) resurse obținute din participarea activă la diverse evenimente;

h) venituri din activități economice directe, în concordanță cu scopul asociației;

i) dividendele societăților înființate de asociație.