Ce este ARFC?

Asociaţia Română a Farmaciştilor Clinicieni este organizaţie non-profit ce are ca scop promovarea, reprezentarea intereselor și dezvoltarea profesiei de farmacist clinician, specialist care asigură utilizarea rațională a medicamentelor și a altor produse de sănătate, prin practică, educare, cercetare și colaborarea cu specialiști din domeniul asistenței de sănătate, în scopul menținerii și îmbunătățirii stării de sănătate și creșterii calității vieții pacienților și a populației în general.

Obiective ale practicii de farmacie clinică:

– creșterea eficienței terapiei – alegerea celui mai eficient tratament pentru fiecare pacient

– reducerea riscurilor terapiei medicamentoase (erori, reacții adverse) – monitorizarea terapiei și a complianței pacientului

– promovarea utilizării medicamentelor cu un raport favorabil cost/eficiență – alegerea celei mai bune alternative de tratament, care să satisfacă necesitățile unui număr cât mai mare de pacienți.

Farmacistul clinician își desfășoară activitatea ca membru efectiv al echipei medicale – activități complementare.